Hakkımızda

Psk. Dr. Sibel Gürsoy

İzmir’de Hakimiyet-i Milliye İlkokulu ve İzmir Özel Türk Kolejini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden  “Türk Kadınlarının Cinsel Davranış Özellikleri ve Bunların Zaman Boyunca Karşılaştırmalı İncelenmesi “adlı teziyle Tıp Bilimleri Doktoru ünvanı  almıştır.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünün Psikoloji Laboratuvarında Doç.Dr.Yani Anastasiadis yönetiminde 2 yıl volonter olarak çalışmış,test eğitimi almıştır.

Doktora Eğitiminde Tez danışmanlığını  Prof.Dr. Metin Özek yapmıştır.Prof.Özek  o tarihlerde Türkiye için bir ilk olarak Çapa Psikiyatride gündüz Hastanesini kurmuş ve buradaki hastalarla grup terapilerine başlamıştır bu süreçte bu gruplara katılma şansını elde etmiştir.Yine bu yıllarda Sayın Özek’ten Sistematik duyarsızlaştırma –davranışçı terapileri öğrenmiştir.

Doktora eğitimi sırasında psikiyatrist Dr.Ayça Alkoç Çerman’la çalışmış,muayenehaneye başvuran hastalara gerekli testlerin uygulanması ve Dr. Çerman’ın cömert paylaşımlarından yararlanma fırsatı bulmuştur.

Bir süre Türk  Anneler Derneğine ait bir Özel Eğitim Okulunda çalışmıştır.1978 yılı için özel gereksinimleri olan çocuklarla çalışmak önemli bir deneyim olmuştur.

Bir yıl  Evrim Bilimsel Eğitim Araçları adlı şirkette çalışmıştır. O yıllarda bu şirket yurt dışından bilişsel gelişimi (dikkat- görsel algı-muhakeme- bellek) destekleyen oyun ve materyaller getirmekte ,bunların standardizasyonunu  Boğaziçi Üniversitesi  öğretim üyeleriyle yapmakta ve burada üretmekteydi.Bu şirkette oyun kitlerini pazarlayan elemanların ve kullanan okulların eğitiminde çalıştı.Ailelere danışmanlık yaptı.

Evlenip İzmir’e döndükten sonra Gürsoy Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezini kurdu.Giderek artan okul başarısızlığı,sınav kaygısı alanındaki başvurular sonucu bu alanlardaki araştırmalarını arttırmasına neden oldu.Öğrenme stilleri,Özel Öğrenme bozukluğu, Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu,Üstün potansiyelli Çocukların Eğitimi konularında yoğun deneyim kazandı.2000-2005 yılları arasında bu alanların çalışıldığı bir özel eğitim merkezi (Yankı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi) açıp, yönetti.Halen merkezin diğer faaliyet alanları yanı sıra bu alanda eğitsel terapi –tanı için gerekli tarama ve testler ve bu alanda çalışacaklara eğitim vermektedir.

Bir taraftan mesleki gelişimini sürdürmek amaçlı seminer- kongre- çalıştaylara katılmakta ,kısa ve uzun süreli terapi ve eğitimler almaktadır.(Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünden Prof.Dr.Ayşen Baykara liderliğinde 4 yıl süreli psikodrama hazırlık ve temel eğitimi,Türk Psikologlar Derneği’nin çeşitli sertifika programları “Stresle Başa Çıkma”,”Bilişsel –Davranışçı Yöntemlerle Sınav Kaygısı” ,Özel Eğitim Derneğinin kurs ve çalıştayları “Otizm”-“Hiperaktivite”-“Konuşma Bozuklukları”vb…)

2009 yılında kurucusu olduğu  Gürsoy Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun çıkarmış olduğu yönetmeliğe göre  gereken koşulları sağlayarak Özel Gürsoy Aile Danışma Merkezi olarak ruhsat almasını sağlamıştır.

Bu arada psikolog ve psikolojik danışman adaylarına da 1995 yılından beri staj olanağı sağlamakta ,olabildiğince pratik deneyimlerini aktarmaktadır.

Son iki yıldır İzmir Özel Amerikan Lisesinde Öğrenme Süreçleriyle ilgili danışmanlık yapmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği İzmir şubesi etik kurul üyesi ve İzmir Aile Danışma Merkezleri Derneği Başkanıdır.

Uzm. Psk. Elçin KÖKEN

1976 yılında İzmir’de doğmuştur. İzmir Özel Fatih Lisesi’ni bitirdikten sonra 1994 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde eğitimine devam etmiştir.  Mezun olduktan sonra bir süre  özel anaokullarında sorumlu müdür ve psikolog olarak çalışmıştır. 2002 yılında Ege Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programına başlamış ve 2005 yılında mezun olmuştur. Yaşlılıkta bellek üzerine yaptığı tezi makale haline getirilerek Türk Geriatri Derneği’nin IV. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi’nde sunulmuştur.2003 yılında Gürsoy Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çalışmaya başlamıştır. Aile danışmanlığı, oyun terapi, Özel Öğrenme  Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun tanılama süreci için gerekli testlerin uygulanması, tanılanan çocukların bilişsel-duygusal izlemi ,sınav kaygısı, etkili ve verimli ders çalışma teknikleri konularında  çalışmaktadır. Ayrıca okul öncesi gelişimsel ölçme ve değerlendirme ve bu alanda ailelere rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır. Halen bu çalışmalarını Özel Gürsoy Aile Danışma  Merkezi’nde sürdürmektedir. WISC-R testi, Transaksiyonel Analiz, Gestalt  Terapi, Nöropsikolojik Değerlendirme, Metropolitan okul olgunluğu testi, Torrance Yaratıcılılk Testi(sözel kısım) ve oyun terapi aldığı eğitimler arasındadır. Türk Psikologlar Derneği, Nöropsikoloji Derneği ve İzmir Aile Danışma Merkezleri Derneği üyesidir.

 

Uzm. Psk. Suna Erten

1989 yılında Antalya'da doğmuştur. İlkokulu Mavişehir İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra Yunus Emre Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. 2007 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünde eğitimine başlamıştır. 2010 yılında 6 ay boyunca Erasmus kapsamında Almanya Ruhr Üniversitesi'nde eğitimine devam etmiş, 2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Fizyoloji Laboratuvarı, Arkas Holding İnsan Kaynakları Departmanı ve Özel Gürsoy Aile Danışma Merkezi'nde staj yapmıştır.2014 yılında Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans programından mezun olmuştur.