Gürsoy Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Şubat 1984 de psikolog Sibel Gürsoy tarafından kurulmuştur. Geçen zaman içinde alınan eğitimler, kazanılan mesleki deneyimler, bugüne kadar birlikte çalışılan meslek elemanlarının katkılarıyla geniş bir alanda hizmet vermeye başlamıştır.

Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı, bireyin kendi sınırlarının farkına varması, nitelikli öğrenme, okul başarısının artırılması, farklılıkları olan çocuklara danışmanlık ve rehberlik (üstün zekalı-dislektik-dehb gibi) kişiye uygun meslek seçimi, problem çözme becerisinin geliştirilmesi, okul öncesi bilişsel-duygusal gelişimin öneminin fark edilmesi, gelişim takibi, stresle başa çıkma, kaygı bozuklukları, evlilik danışmanlığı.

Are You Experiencing An Immediate Essay? Permit Our Specialist Authors Help You Create It

Are You Experiencing An Immediate Essay? Permit Our Specialist Authors Help You Create It Composing an essay is definitely …

The operation of Broadening a company towards a New Vicinity in Informative Essay

The operation of Broadening a company towards a New Vicinity in Informative Essay The character of business institutions …

Dissertation creating the help of dependable business

Dissertation creating the help of dependable business Right now, you will discover a huge assortment of dissertation aid …