Gürsoy Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Şubat 1984 de psikolog Sibel Gürsoy tarafından kurulmuştur. Geçen zaman içinde alınan eğitimler, kazanılan mesleki deneyimler, bugüne kadar birlikte çalışılan meslek elemanlarının katkılarıyla geniş bir alanda hizmet vermeye başlamıştır.

Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı, bireyin kendi sınırlarının farkına varması, nitelikli öğrenme, okul başarısının artırılması, farklılıkları olan çocuklara danışmanlık ve rehberlik (üstün zekalı-dislektik-dehb gibi) kişiye uygun meslek seçimi, problem çözme becerisinin geliştirilmesi, okul öncesi bilişsel-duygusal gelişimin öneminin fark edilmesi, gelişim takibi, stresle başa çıkma, kaygı bozuklukları, evlilik danışmanlığı.

Özel Öğrenme Bozukluğu

Çocuğun başarısızlığının nedenleri nedir ? Pek çok neden sayılabilir. İlki çocuğun zihinsel kapasitesidir. …

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlere Öneriler

Dikkati odaklama ve sürdürmedeki güçlük nedeniyle sınıfta uzun süre oturmakta zorlanabilir, dikkati bir süre sonra …

Akademik Başarı ve Benlik Saygısı

Okulların açıldığı şu günlerde hem ailelerin hem de çocukların heyecan içinde olduklarını gözlemliyoruz. Özellikle …